Vedlikehold for Marine

Kontinuerlig vedlikehold av egne fartøy forlenger levetid og sparer penger. Om man behandler rust og sår på overflaten så fort som mulig er det ikke nødvendig med dyre overhalinger om bord like ofte og like omfattende

Mannskap kan enkelt sandblåse, prime og male punkter underveis med de riktige maskinene og utstyr. Våre maskiner og produkter er miljøvennlig og trygge å bruke for omgivelser og personell. Som regel kan det være noe ventetid om bord i skip og båter og dermed tid til vedlikehold om det skulle trenges. Vi kan levere pakker i forskjellige størrelser til både store og små oppdrag. I denne katalogen ser du de essensielle maskinene vi mener er viktigst om bord i en båt/skip. 

Overflate_Marine_29.01.20.pdf

Publisert 31. jan. 2020