Høyvakuum for marine og skip

Nederman industrisugere brukes med suksess i maskinrom ombord på alle typer fartøy. De trykkluftdrevne vakuumenhetene trekker ut alt som passerer sugeslangen; olje, gjørme, avleiring, filler osv. Enhetene kan fås i Ex-godkjent og derfor trygge å bruke i eksplosjonsfarlige områder. Den svært høye sugekraften tillater ekstraordinære løftehøyder og lange sugelengder.

Motorrom

Nederman industrisugere brukes med suksess i maskinrom ombord på alle typer fartøy. De trykkluftdrevne vakuumenhetene trekker ut alt som passerer sugeslangen; olje, gjørme, avleiring, filler osv. Enhetene kan fås i Ex-godkjent og derfor trygge å bruke i eksplosjonsfarlige områder. Den svært høye sugekraften tillater ekstraordinære løftehøyder og lange sugelengder.

Et stort antall monterte sugeverktøy gir effektiv tilgang til vanskelig tilgjengelige områder, hjørner, motordeler og skrog. Under motoroverhaling kan enhetene brukes til tømming av veivakselhuset, rengjøring av sylinderhoder og stempler. Tømming og rengjøring av kummer under separatorer og pumper kan gjøres med falskluftgulper og skrapeverktøy.

Vi tilbyr også en rekke elektriske eller trykkluftdrevne sentrale sugesystemer. Slike systemer forenkler rengjøringsprosessen i maskinrommet ettersom bare sugeslangen og sugeverktøyene må flyttes. Avfall og søl kan samles automatisk i separate tanker eller i poser. Vakuumenhetene og verktøyene er hendige og kan brukes til effektive regelmessige rengjøringsoperasjoner.

Rengjøring av dekk

Vakuumenhetene er designet og bygget for effektiv oppsamling av brennbare og ikke-brennbare væsker, støv og granulater. De er mobile og kan derfor enkelt flyttes rundt ombord på ferger og tørrlastskip. Det brede utvalget av sugeverktøy muliggjør ulike typer rengjørings- og oppsamlingsoperasjoner effektivt, enkelt og raskt. Væske og søl fjernes effektivt fra sluker og dekksavløp, rensing av bildekksområder, lasteskrogbunner og bjelker er mulig på grunn av sugeverktøyene. Spesielle skrapeverktøy brukes til fjerning av kalk og rust ved reparasjoner og malingsoperasjoner.

Tankstripping

Kravet om mer effektivitet, sikrere personlig drift og kortere havneopphold under lossing, har i nært samarbeid med redere resultert i et pålitelig superstrippingssystem. De ATEX-godkjente vakuumenhetene kan trekke ut væske over en veldig lang avstand. De kraftige trykkluftdrevne enhetene kan samle opp ulike typer væsker både i forskjellige viskositeter og brennbart materiale – over lange løftehøyder. Maskinene er Ex-sertifisert av DNV. Alle deler til de ulike modellene er laget av antistatisk ledende materiale.

Skip innen fiskeindustri

På samme måte som tankbåter har brønnbåter og skip innen fiskeindustri behov for hjelp med å håndtere og fjerne væske og slam fra tanker og skott etter tømming og rengjøring. Skreddersydde løsninger settes sammen for enklest og mest mulig effektiv prosess. Av erfaring er det mange kunder som har en tungvint måte å flytte på væske og slam fra før. Etter å ha innført riktig utstyr får operatørene rengjøre og kvittet seg med det de skal på null komma niks.

Nederman

Industristøvsugere og tilbehør fra Nederman