Malepumper

Velg mellom malepumper og utstyr for en-komponent eller to-komponents malinger og belegg. Modeller som King, Contractor King, Merkur og GH er malingsprøyter for 1-komponent. XP og XM er modeller for 2-komponent der du kun blander den malingen du trenger/blandes i slangen mens du sprøyter. Utstyrsvalg er avgjørende for suksessen med høytrykkssprøyting av industribelegg. Uansett hvilket marked du betjener, må utstyret være i stand til pålitelig å levere en valgt beleggtype med riktig påføringshastighet, under ulike driftsforhold.

Malepumper

Malepumper

Velg mellom malepumper og utstyr for en-komponent eller to-komponents malinger og belegg. Modeller som King, Contractor King, Merkur og GH er malingsprøyter for 1-komponent. XP og XM er modeller for 2-komponent der du kun blander den malingen du trenger/blandes i slangen mens du sprøyter. Utstyrsvalg er avgjørende for suksessen med høytrykkssprøyting av industribelegg. Uansett hvilket marked du betjener, må utstyret være i stand til pålitelig å levere en valgt beleggtype med riktig påføringshastighet, under ulike driftsforhold.