Sundström Trykkluftrenser

SR 99-1

 

SR 99-1 Trykkluftfilter renser vanlig trykkluft til pusteluft i tre steg. Først separeres grove partikler, kondensvann og olje. Trykkstyrt, alternativt manuell, drenering. Hovedfilter, SR 292, med høyeffektivt partikkelfilter (P3 R) samt en stor mengde aktivt kull >450 g fanger mikroskopiske partikler samt lukt av olje. Plasseres på gulv eller henges på vegg.

Utganger: Én med CEJN sikkerhetskobling hunn ½". Én plugget.

Tilførselsslangen fra kompressoren til trykkluftfilteret skal ha en innvendig diameter på minst 11 mm for å sikre maksimal luftgjennomstrømning.

Filterinnsatsen er i samsvar med EN 143:2000 og 14387:2004.

Tekniske data:

Partikkelutskilling: >99,99 %

Opptak gass/damp: 200 gram/100–150 gram olje

Inngående trykk: 6 – 10 bar

Gjennomstrømning: 900 l/min – 3 brukere

Inngang: Innvendig gjenge R ½"

Utgang: Én med CEJN sikkerhetskobling hunn ½". Én plugget

Ønsker du mer infomasjon om SR 99-1?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.