Verneutstyr

Norclean leverer åndedrettsvern og verneutstyr for alle bransjer fra labratorier til sandblåsehaller. Leveres som filtermasker i hel og halvmasker. 
Filtrene beskytter mot alle type partikler, både i fast form og i væske form. Kontakt oss for å få riktig filterkombinasjon til ditt bruk. 

Kontakt oss på tlf +47 71 21 80 15 for bestilling eller andre spørsmål.

Se tilbehør

Tilleggsutsyr


Videoer

RPB Nova 3 sandblåserhjelm
RPB PX4 Air Vifte
RPB PX4 Air Vifte Bruksanvisning
RPB PX4 Air Vifte Vifte og batteri-indikatorer
RPB C40 Klimaanlegg
RPB Åndedrettsvern
Sundström SR 570