Verneutstyr

Norclean leverer åndedrettsvern og verneutstyr for alle bransjer fra labratorier til sandblåsehaller. Leveres som filtermasker i hel og halvmasker. 
Filtrene beskytter mot alle type partikler, både i fast form og i væske form. Kontakt oss for å få riktig filterkombinasjon til ditt bruk. 

Kontakt oss på tlf +47 71 21 80 15 for bestilling eller andre spørsmål.

SR 100 M/L

SR 900 M

SR 200 Helmaske

SR 500 Vifte

Vifte SR 500 EX

Belteenhet

SR 540

Sandblåserhjelm

Sandblåserhjelm med lys

C40 Klimaanlegg

PX4 Air Vifte

Z4 Sveisehjelm

800 Bar

800 Bar

Silencer®


Videoer

RPB Nova 3 sandblåserhjelm
RPB PX4 Air Vifte
RPB PX4 Air Vifte Bruksanvisning
RPB PX4 Air Vifte Vifte og batteri-indikatorer
RPB C40 Klimaanlegg
RPB Åndedrettsvern
RPB Safety Z4