Sundström Kombifilter

SR 599 til SR 500

Kombifilter, spesialdesignet for å greie de høye luftstrømmene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje.

A1 Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.

B2 Beskytter mot uorganisk gass og damp, for eksempel klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E2 Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.

K1 Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.

Hg Beskytter mot kvikksølv. Begrenset brukstid, se bruksanvisningen.

P3 Beskytter mot partikler.

Ønsker du mer infomasjon om SR 599 til SR 500?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.