Sundström gassfilter

SR 597

 

Gassfilter, spesialdesignet til å greie de høye luftgjennomstrømmingene viften gir. Godt dimensjonert karbonmengde gir høy opptaksevne og lang levetid. Viften brukes alltid med 2 identiske filtre. Hvert filter er testet ved 125 l/min og greier gjennombruddstidene uten den minste lekkasje. Gassfiltrene skal alltid brukes i kombinasjon med partikkelfilter.

Tekniske data:

A1: Beskytter mot organiske gasser og damp, f.eks. løsemidler, med kokepunkt over +65 °C.

B2: Beskytter mot uorganiske gasser og damp, f.eks. klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid.

E2: Beskytter mot sur gass og damp, f.eks. svoveldioksid og hydrogenfluorid.

K1: Beskytter mot ammoniakk og visse aminer, f.eks. etylendiamin.

Ønsker du mer infomasjon om SR 597?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.