Startutrustning for sidekanalvifte

Startutrustning for sidekanalvifte med direkte start - 230V og 400V. 

Art.nr            Beskrivelse
43232009     Startutrustning, direkte start, 230V, Y/D for sidekanalvifte 5,5kW.
43233009     Startutrustning, direkte start, 400V, Y/D for sidekanalvifte 5,5kW.

Art.nr            Beskrivelse
43232009     Startutrustning, direkte start, 230V, Y/D for sidekanalvifte 5,5kW.
43233009     Startutrustning, direkte start, 400V, Y/D for sidekanalvifte 5,5kW.

Ønsker du mer infomasjon om ?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.