Graco ECOQUIP2

EQs

- Samme ytelse som tradisjonell sandblåsing
- Kan sandblåse i fuktig vær
- 92% mindre støv, minimal tildekking
- Opptil 75% besparelse av blåsemedia
- Mindre krav til personlig verneutstyr
- Redusert miljøbelastning
- Mindre vannforbruk enn tradisjonell våtblåsing, gir mindre
slam og enklere rengjøring
- Må ikke forveksles med slurry blåsing

EQ100m
Krever 165-375 cfm luftkompressor
EQ600s
Krever 375 - 600 cfm luftkompressor
Ring 71 21 80 15 for mer info eller bestilling.

Brosjyrer: