Quantum-K sandventil

Quantum-K er Clemcos nye manuelle sandventil som kan benyttes med alle
typer blåsemidler, fra finkornet Garnet til grov stålsand. Dette gir brukeren
mulighet til å bytte blåsemiddel uten å måtte bytte sandventil. Leveres med
rattjustering for enkel og korrekt justering av mengde blåsemiddel frem til
dysen. En innføringsvinkel på 30o gir blåsepartiklene en omgående has
-
tighetsøkning, samt en rystende bevegelse inn i luftstrømmen, noe som
sikrer en jevn blanding. Hurtig og enkel fjerning av uønskede partikler ved
blokkering via renseluke, uten at ventilen må demonteres fra blåseapparatet.
Ventilen kan monteres på de fleste blåseapparater, uansett fabrikat. Ventilen
er standard på Clemcos 50, 100, 140 og 200 liters blåseapparater.

Art.nr          Beskrivelse
C22780D    Quantum-K sandventil

Art.nr          Beskrivelse
C22780D    Quantum-K sandventil

Ønsker du mer infomasjon om ?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.