Nivåkontroll

For silo, behold o.l.

   

Art.nr           Beskrivelse
43164101    Nivåkontroll for siloer, beholdere o.l.
                    (Montering/Justering: se montasjeanvisning).
                    Maks. avkjenningsdybde: 500 mm.
                    Ht=650

Art.nr           Beskrivelse
43164101    Nivåkontroll for siloer, beholdere o.l.
                    (Montering/Justering: se montasjeanvisning).
                    Maks. avkjenningsdybde: 500 mm.
                    Ht=650

Ønsker du mer infomasjon om For silo, behold o.l.?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.