Nederman Syklon

Syklonen har best virkningsgrad ved konstant luftmengde. Den egner seg
til suging av tørt støv og granulater. Syklonen plasseres på silo, beholder,
container etc. Hvis ønskelig kan materiale samles i plastpose. Typiske anven
-
delsesområder er suging av støv og spon fra slipe-/fresemaskiner o.l.
Vi anbefaler munnstykke med falskluftventil ved oppsamling av pulver.

Art.nr               Beskrivelse
42910000        Fb100 - Syklon syst. 50, d51 Ht=740 Hp =500 D=402
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-270
42910100        Fb101 - Syklon syst. 50, d63. Ht=760 Hp =535 D=402
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-350
42910500        Fb105 - Syklon syst. 200, d51. Ht=740 Hp =500 D=602
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-270
42910600        Fb106 - Syklon syst. 200, d63. Ht=760 Hp =535 D=602
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-350
42910800        Fb108 - Syklon syst. 200, d76. Ht=880 Hp =735 D=602
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 250-550

Art.nr               Beskrivelse
42910000        Fb100 - Syklon syst. 50, d51 Ht=740 Hp =500 D=402
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-270
42910100        Fb101 - Syklon syst. 50, d63. Ht=760 Hp =535 D=402
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-350
42910500        Fb105 - Syklon syst. 200, d51. Ht=740 Hp =500 D=602
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-270
42910600        Fb106 - Syklon syst. 200, d63. Ht=760 Hp =535 D=602
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 150-350
42910800        Fb108 - Syklon syst. 200, d76. Ht=880 Hp =735 D=602
                        Egnet for konst. gjennomstr. av materiale/luft . Qv: 250-550

Ønsker du mer infomasjon om ?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.