Nederman Ejektorsuger system 50

Ejektortopper for industristøvsugere system 50. Se vedlegg for kapasitet og tekniske data. 

VIKTIG: For lange og/eller små slanger fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat.
Koblinger må ha tilfredsstillende lysåpninger. 
For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk. 

Ejektorsugere blir drevet av trykkluft. Alle tekniske data er gitt ved dynamisk trykk på 7 bar. 

Art.nr                  Beskrivelse
43020001           Ejektorsuger syst. 50, (NE22). p=2100, Qv=306, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 1
43022001           Ejektorsuger syst. 50, (NE32). p=3100, Qv=342, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 1,6
43024001           Ejektorsuger syst. 50, (NE42). p=4200, Qv=360, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 2,2
43026001           Ejektorsuger syst. 50, (NE52). p=5200, Qv=342, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 3
43028001           Ejektorsuger syst. 50, (NE74). p=7800, Qv=318, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 5,3

Brosjyrer

Ejektordata.pdf

Art.nr                  Beskrivelse
43020001           Ejektorsuger syst. 50, (NE22). p=2100, Qv=306, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 1
43022001           Ejektorsuger syst. 50, (NE32). p=3100, Qv=342, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 1,6
43024001           Ejektorsuger syst. 50, (NE42). p=4200, Qv=360, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 2,2
43026001           Ejektorsuger syst. 50, (NE52). p=5200, Qv=342, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 3
43028001           Ejektorsuger syst. 50, (NE74). p=7800, Qv=318, D=402, Hp=400
                           Trykkluftforbruk. qv = 5,3

Ønsker du mer infomasjon om ?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.