Nederman Ejektorsuger system 200

Ejektortopper i system 200. 
Alle tekniske data er gitt ved dynamisk trykk på 7 bar. Sugestuss i lokk leveres mot bestilling.

VIKTIG: For lange og/eller små slanger fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat.
Koblinger må ha tilfredsstillende lysåpninger. 
For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk. 

Ejektorsugere blir drevet av trykkluft. Alle tekniske data er gitt ved dynamisk trykk på 7 bar. 

Art.nr               Beskrivelse
43030001        Ejektorsuger syst. 200, (NE52). p=5200, Qv=342, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 3
43032001        Ejektorsuger syst. 200, (NE56). p=2500, Qv=564, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 2,7
43034001        Ejektorsuger syst. 200, (NE64). p=6800, Qv=330, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 4,3
43036001        Ejektorsuger syst. 200, (NE66). p=3800, Qv=630, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 4,1
43038001        Ejektorsuger syst. 200, (NE74). p=7800, Qv=318, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 5,3
43040001         Ejektorsuger syst. 200, (NE76). p=4800, Qv=690, D=602, Hp=400
                         Trykkluftforbruk. qv = 5,4
43042001         Ejektorsuger syst. 200, (NE86) p=7300, Qv=540, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 9,5
43044001        Ejektorsuger syst. 200, (NE96). p=6800, Qv=660, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 8,6

Brosjyrer

Ejektordata.pdf

Art.nr               Beskrivelse
43030001        Ejektorsuger syst. 200, (NE52). p=5200, Qv=342, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 3
43032001        Ejektorsuger syst. 200, (NE56). p=2500, Qv=564, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 2,7
43034001        Ejektorsuger syst. 200, (NE64). p=6800, Qv=330, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 4,3
43036001        Ejektorsuger syst. 200, (NE66). p=3800, Qv=630, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 4,1
43038001        Ejektorsuger syst. 200, (NE74). p=7800, Qv=318, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 5,3
43040001         Ejektorsuger syst. 200, (NE76). p=4800, Qv=690, D=602, Hp=400
                         Trykkluftforbruk. qv = 5,4
43042001         Ejektorsuger syst. 200, (NE86) p=7300, Qv=540, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 9,5
43044001        Ejektorsuger syst. 200, (NE96). p=6800, Qv=660, D=602, Hp=400
                        Trykkluftforbruk. qv = 8,6

Ønsker du mer infomasjon om ?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.