Nederman Ejektorsuger system 200

Meget kraftig ejektortopp med 8 dyser til sammen - passer til system 200. Sugestuss i lokk leveres mot bestilling. Sugestuss diameter spesifiseres - D=51, D=63 eller D=76. 
Brukes for å suge store mengder sand 

VIKTIG: For lange og/eller små slanger fører til stort trykkfall over tilførselsslangen med redusert sugekapasitet som resultat.
Koblinger må ha tilfredsstillende lysåpninger. 
For å unngå overbelastning bør kompressoren ha høyere kapasitet enn ejektorsugerens forbruk. 

Ejektorsugere blir drevet av trykkluft. Alle tekniske data er gitt ved dynamisk trykk på 7 bar. 

NE96 har trykkluftforbruk 17,2 m3/h

Art.nr             Beskrivelse
43048001      Ejektorsuger syst. 200, (NE96x2). p=6800, Qv=1320, D=905, Hp=400
                      Trykkluftforbruk. qv = 17,2

Art.nr             Beskrivelse
43048001      Ejektorsuger syst. 200, (NE96x2). p=6800, Qv=1320, D=905, Hp=400
                      Trykkluftforbruk. qv = 17,2

Ønsker du mer infomasjon om ?

Send inn kontakt informasjonen din her, så tar vi kontakt med deg.